บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม มุ่งมั่นพัฒนา การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ วิจัยค้นคว้า มุ่งมั่นใส่ใจ รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์อันยาวนาน และการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดส่ง ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้าในประเทศ และเพื่อส่งออกไปยังประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมณี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ได้รับความไว้วางใจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ ขนส่ง อากาศยาน งานด้านสถาปัตยกรรม ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย บนพื้นที่กว่า 130,000 ตารางเมตร